Este spitalul public scutit de taxa judiciară de timbru?

Un articol publicat pe juridice.ro, cu referire la vechea lege privind taxele judiciare de timbru, indica în ce condiții a apreciat Înalta Curte de Casație și Justiție că este aplicabilă scutirea de taxă în cazul spitalelor publice. Decizia civilă nr. 3465/2012 a Î.C.C.J. stabilea că un spital public, parte într-un litigiu comercial (deși hotărârea menționează existența unui contract de achiziție publică, litigiul devenind unul de competența instanței de contencios administrativ, deci nu a secției a II-a civilă), nu este scutit de taxa judiciară de timbru conform art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru întrucât cererea sa (apel) nu avea ca obiect „venituri publice”, obligația spitalului având la bază raporturile comerciale dintre părți.
În articolul de față verificăm dacă aceeași soluție rămâne de actualitate și sub imperiul O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
Este oportună o prezentare a celor două texte legale:

Legea nr. 146/1997 O.U.G. nr. 80/2013
Art. 17

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile și acțiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

Art. 30

(1) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acțiunile și cererile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaților, Președinția României, Guvernul României, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public și de Ministerul Finanțelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum și cele formulate de alte instituții publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, când au ca obiect venituri publice.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, în categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurări sociale de sănătate, bugetului Trezoreriei Statului, veniturile din rambursări de credite externe și din dobânzi și comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum și veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, după caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat și ale căror rambursare, dobânzi și alte costuri se asigură din fonduri publice, precum și veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

În decizia menționată instanța accentuează asupra condiției „când [cererile] au ca obiect venituri publice”. Apoi, raportându-se la textul art. 188 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a concluzionat că spitalele publice, finanțându-se integral din venituri proprii, nu sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Se poate observa că legea nouă dă o definiție noțiunii de „venituri publice”, care lipsea în textul legal anterior.
Cu relevanță pentru discuția de față sunt textele marcate în tabelul de mai sus. Pe de-o parte, definiția include bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate (cunoscut și ca F.N.U.A.S.S.) în categoria bugetelor fondurilor speciale, iar pe de altă parte arată că sunt incluse în veniturile publice și „veniturile bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din (…) bugetele fondurilor speciale”.

Ca atare, ținând cont că finanțarea spitalelor publice se face măcar parțial din contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu casa de asigurări de sănătate (v. art. 189 din Legea nr. 95/2006), deci din F.N.U.A.S.S., veniturile bugetelor acestor instituții publice sunt venituri publice, în sensul legii, pentru acest motiv devenind incidente prevederile referitoare la scutirea de taxă.

Reclame